Ubezpieczamy mieszkania, samochody, firmy, sklepy, domy jednorodzinne i letniskowe, koszty leczenia za granicą, odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania zawodu.

Reprezentowane przez nas Towarzystwa Ubezpieczeniowe przejmą na siebie ryzyko różnych nieprzyjaznych zdarzeń i tym samym uchronią Państwa od ich przykrych finansowych konsekwencji.

Wybierzemy najkorzystniejszą ofertę

OC w życiu prywatnym

Jest to ubezpieczenie związane z naszym codziennym życiem, nasza odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody wyrządzone przez nas jak i naszych milusińskich, czyli dzieci do 15 roku życiu.

Szkody mogą powstać w różnych okolicznościach, może to być zalanie mieszkania sąsiadów, porysowanie przez dziecko samochodu, czy też nieostrożna jazda na rowerze. Dokładny zakres ubezpieczenia OC jest określony w kodeksie cywilnym, dodatkowo ograniczony lub rozszerzony przez ogólne warunki ubezpieczenia poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

NNW w życiu prywatnym

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków jest to ubezpieczenie wypłacane jako zadość uczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia.

Ubezpieczenie NNW jest sprzedawane w różnych opcjach w zależności od zakresu . Należne odszkodowanie może być wypłacone już od 1 % uszczerbku na zdrowiu .

Różnorodność firm oferujących ubezpieczenia wymaga szczegółowej analizy ogólnych warunków pod kątem zakresu tych ubezpieczeń, a przede wszystkim potrzeb i możliwości finansowych klienta.

Opcjami ubezpieczeń NNW, są ubezpieczenia dodatkowe np. za pobyt w szpitalu, utratę zdolności do pracy, zwrot kosztów leczenia lub rehabilitacji.

Ochrona prawna

Coraz bardziej popularne ubezpieczenie oferuje przeniesienie kosztów związanych z prowadzeniem spraw sądowych osoby ubezpieczonej. Posiadając takie ubezpieczenie możemy np. w zależności od ow. poszczególnych towarzystw, skorzystać z zastępstwa procesowego (czyli wynająć adwokata), czy też uzyskać środki na wpłatę kaucji.

ul. Jagiełły 13A
32-600 Oświęcim
33 844 13 68
48 515 06 60 97
jbeata13@gmail.com
Strona Główna Dla Ciebie i Rodziny Dla Domu Dla Biznesu Samochód Kontakt

css & xhtml projektowanie stron wwwProjektowanie stron internetowych: expertPC